Privacy & Cookie Statement

Dit is de privacy verklaring van Nelson Schoenen B.V. ("Nelson") die specifiek geldt voor de website werkenbijnelson.nl. Deze privacy verklaring verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers die de website werkenbijnelson.nl bezoeken. Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens en zorgen ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle gegevens die Nelson verzamelt en verwerkt van gebruikers van de werkenbijnelson.nl website. Wanneer je via werkenbijnelson.nl solliciteert op een vacature, zal Nelson de gegevens die je in desbetreffend online formulier invult verzamelen.

Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacy verklaring vind je altijd op www.werkenbijnelson.nl. Nelson raadt je aan deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In de privacy verklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. De huidige privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

Nelson Schoenen B.V., gevestigd aan de Willem Brocadesdreef 1, 2132 PV te Hoofddorp, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacy verklaring.

Een team van eigen medewerkers behandelt jouw sollicitatie en/of sollicitatievragen. Nelson heeft de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor onderstaande doeleinden worden verwerkt. Uitsluitend als Nelson hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Je persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Nelson zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Solliciteren via werkenbijnelson.nl

Als je solliciteert op een vacature via werkenbijnelson.nl kun je online een formulier invullen waarin de voor de afhandeling van jouw sollicitatie benodigde gegevens worden gevraagd. Daarnaast kun je jouw cv uploaden.

Voor de afhandeling van jouw sollicitatie verwerken wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, je cv en je motivatiebrief.

De door jou aan Nelson verstrekte persoonsgegevens inclusief cv worden door Nelson bewaard gedurende een periode van een jaar na het einde van de sollicitatieprocedure. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je via jobs@nelson.nl het verzoek indienen om jouw gegevens te verwijderen. Treed je bij Nelson in dienst dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.

Cookies

Op onze website werkenbijnelson.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer je onze website werkenbijnelson.nl voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Je verdere gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Niet tevreden?

Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy. Mocht je hier onverhoopt toch niet tevreden over zijn, kun je dit melden via privacyofficer@nelson.nl.

Back to top of the page